Non omnis moriar

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Prof. Franciszka Walczaka

Twórcy Elektrofizjologii Polskiej.
Wieloletniego Kierownika Samodzielnej Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej.
Kierownika Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Aninie.

Odszedł od nas wspaniały życzliwy Człowiek, oddany pacjentom lekarz, wychowawca wielu pokoleń młodych lekarzy.
Wybitny naukowiec zasłużony dla polskiej medycyny.

Rodzinie i Najbliższym Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach:
Tomasz Hryniewiecki Dyrektor, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Kardiologii im Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Prof. Marii Hoffman

Współzałożyciela i Dyrektora Instytutu Kardiologii w Aninie w latach 1980 - 1990.

Odszedł od nas wspaniały, życzliwy Człowiek, oddany pacjentom lekarz, wychowawca wielu pokoleń młodych lekarzy. Wybitny naukowiec zasłużony dla polskiej medycyny.
Była wizjonerem, już w latach 70. widziała rozwój kardiologii przez integrację wielu zespołów naukowych i klinicznych.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach:
Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło wraz z Zespołem Dyrekcji, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. Stanisława Rudnickiego

Odszedł wspaniały lekarz i wybitny Klinicysta, pionier Polskiej Szkoły Rehabilitacji Kardiologicznej.
Wieloletni Kierownik Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej.
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa i Profilaktyki Instytutu Kardiologii w latach 1979-1982.

Swoje życie całkowicie poświęcił medycynie, na pierwszym miejscu zawsze stawiając dobro chorego.

W naszej pamięci pozostanie jako wspaniały Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń lekarzy.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają:
Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło wraz z Zespołem Dyrekcji, Rada Naukowa
i Pracownicy Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Prof. Stefana Rywika

Zastępca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Kardiologii w latach 1980-2001.

Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Chorób Układu Krążenia w latach 1980-2002.
były Przewodniczący Terenowej Komisji Bioetycznej w Instytucie Kardiologii.

Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w latach 1998-2000.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają:
Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło wraz z Zespołem Dyrekcji, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Dr hab. med. Grażyny Brody

profesor nadzwyczajny Instytutu Kardiologii,
z-ca kierownika Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia.

Profesor Grażyna Broda, przez prawie 30 lat związana z Zakładem Epidemiologii IK, należy do grona najbardziej znanych i cenionych badaczy zajmujących się problematyką epidemiologii i profilaktyki chorób serca i naczyń, nie tylko w skali naszego kraju.
Uczestniczyła w przygotowaniu i realizacji wielokrotnie cytowanych w piśmiennictwie światowym i krajowym badań epidemiologicznych : WHO MONICA, POLMONICA, POLSCREEN, POLSENIOR.
W ostatnich latach była koordynatorem największego w Polsce ogólnopolskiego badania czynników ryzyka i zachowań zdrowotnych WOBASZ a także badania mieszkańców Warszawy - WAWKARD oraz grantu europejskiego EHES .Prof. Broda jest autorką lub współautorką ponad 200 publikacji naukowych, zaś Jej prace były publikowane i cytowane w najbardziej prestiżowych pismach naukowych z zakresu kardiologii, epidemiologii , genetyki medycznej i medycyny ogólnej.

Prof. Grażyna Broda była cenionym lekarzem i wykładowcą akademickim. Działała aktywnie w pracach wielu towarzystw naukowych i grup eksperckich m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Forum Profilaktyki. W latach 2011-2013 była przewodniczącą Sekcji Epidemiologii i Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) . W przeszłości uczestniczyła w pracach rozmaitych komisji i grup zadaniowych PTK.

W naszej pamięci pozostanie jako Osoba wymagająca wiele od siebie i od innych ale także gotowa do pomocy, wspierająca zarówno w sprawach zawodowych jak i życiowych, pełna poświęcenia dla pacjentów.

Wojciech Drygas z zespołem Zakładu Epidemiologii, Prewencji CHUK i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii