Zrealizowane Inwestycje

Zintegrowany system najwyższej klasy aparatów echokardiograficznych

Instytut Kardiologii dysponuje zintegrowanym systemem najwyższej klasy aparatów echokardiograficznych, w tym przezprzełykowych, zlokalizowanych w klinikach, ambulatoriach, na salach operacyjnych, pooperacyjnych, sali hybrydowej.

Pracownie zostały wyposażone m.in. w najwyższej klasy aparaty, umożliwiające obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, z zaawansowanym oprogramowaniem badawczym. Wszystkie urządzenia łączy cyfrowy system archiwizowania i analizy danych.

W praktyce kardiologicznej w diagnostyce chorób układu krążenia, pomimo ekspansji innych metod obrazowych, echokardiografia pozostaje najpowszechniej stosowaną techniką obrazowania serca. Jest metodą niezastąpioną z wielu względów - wysokiej trafności diagnostycznej, pełnego bezpieczeństwa pacjenta, szerokiej dostępności przy niskim koszcie badania oraz mobilności sprzętu.

Aparatura:

  • Aparaty najwyższej klasy, umożliwiające obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, z zaawansowanym oprogramowaniem badawczym VIVID E95, VIVID E9
  • Aparaty wysokiej klasy, umożliwiające obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym - VIVID S70
  • Aparaty średniej klasy VIVID S6

Zapewniające możliwość rejestracji trójwymiarowych aparaty zlokalizowane na salach operacyjnych i na sali hybrydowej zintegrowane są ze spełniającymi najwyższe wymagania monitorami, umożliwiającymi wykonywanie najbardziej zaawansowanych procedur kardiochirurgicznych i interwencyjnych pod kontrolą echokardiograficzną.

Wszystkie aparaty połączone są ze stacją roboczą z oprogramowaniem EchoPAC z funkcjami: MPEGVUE, ECHODICOM, Q

-Analysis, Advanced Q-scan, AFI, 4D Analysis, Advanced 4D Analysis, 4D LV Volume, 4D RV Volume, 2D Strain.

Liczba wykonywanych badań:

Obecnie w pracowniach echokardiografii Instytutu Kardiologii wykonuje się łącznie około dwudziestu trzech - dwudziestu pięciu tysięcy badań echokardiograficznych rocznie (w tym około dwóch tysięcy badań przezprzełykowych, około dwustu pięćdziesięciu badań śródoperacyjnych i dwustu śródinterwencyjnych, przede wszystkim w strukturalnych chorobach serca). Od początku powstania Instytutu Kardiologii w jego pracowniach wykonano ponad pół miliona badań echokardiograficznych wszystkich typów, u chorych hospitalizowanych w klinikach, poddawanych złożonym zabiegom kardiochirurgicznym i interwencjom przezskórnym. Liczby te stawiają Instytut w gronie największych ośrodków echokardiograficznych nie tylko w Polsce ale i w Europie.

System archiwizacji:

Instytut Kardiologii wyposażony jest w unikalny w Europie Centralnej system archiwizacji obrazów echokardiograficznych, połączony ze szpitalnym systemem informatycznym (HIS). System ten, wraz z dużą liczbą stacji roboczych, umożliwia analizę off-line zarejestrowanych obrazów, na potrzeby zespołów klinicznych i badawczych Instytutu. Archiwum obrazowe pracowni echokardiografii stanowi jedno z największych i najbogatszych źródeł danych obrazowych dla celów klinicznych, badawczych i szkoleniowych.

Szkolenia:

W pracowniach Instytutu odbywają się systematyczne szkolenia w zakresie wykonywania i interpretacji badań echokardiograficznych. Instytut dysponuje jednym z najnowocześniejszych na świecie symulatorów do nauki echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej.

Akredytacje:

Referencyjne pracownie Instytutu posiadają najwyższą klasę akredytacji (C), przyznawaną przez Sekcję Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Badania wykonują wysoko-kwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i bogatym dorobkiem naukowym (posiadający certyfikaty Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo-Naczyniowego).
Owocem współpracy naukowej pracowni z innymi jednostkami Instytutu są liczne projekty badawcze i publikacje naukowe.