Zrealizowane Inwestycje

Wymiana podłogi

Dzięki funduszowi prewencyjnemu PZU, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie - dokonał wymiany podłogi na wykładzinę antybakteryjną w ciągach komunikacyjnych na parterze budynków od H2 do H5 oraz w ciągu komunikacyjnym Izby Przyjęć.