Zrealizowane Inwestycje

Sala intensywnej terapii pacjentów po zabiegach w sali hybrydowej

Dobiegł końca remont i modernizacja jednej z sal chorych w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej dla potrzeb intensywnej terapii pacjentów po zabiegach w sali hybrydowej.

Dobiegł końca remont i modernizacja jednej z sal chorych w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej dla potrzeb intensywnej terapii pacjentów po zabiegach w sali hybrydowej. Remont Sali współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.