Zrealizowane Inwestycje

Pracownia hemodynamiki Instytutu Kardiologii z nowym aparatem angiokardiograficznym

Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii została zmodernizowana i wyposażona w nowy angiograf. Zakup nowego sprzętu połączony był z koniecznością przeprowadzenia remontu pracowni. Instytut Kardiologii jest wiodącym ośrodkiem kardiologii interwencyjnej w Polsce.

Pracownia dysponuje trzema, w pełni wyposażonymi salami zabiegowymi kardiologii interwencyjnej, w tym hybrydową salą operacyjną, w których wykonuje się ponad 5 tys. zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych rocznie.

W Instytucie Kardiologii pełniony jest całodobowy dyżur hemodynamiczny, umożliwiający zabiegowe leczenie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Oprócz zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowej, wykonywanych w trybie pilnym i planowym, w Instytucie wykonywane są zabiegi terapeutyczne w chorobach strukturalnych serca, takich jak: zamykanie nieprawidłowych połączeń wewnątrz- i zewnątrzsercowych (ASD, PFO, przetrwały przewód tętniczy, przecieki okołozastawkowe), oraz zabiegi przezcewnikowej implantacji zastawek serca: aortalnej (TAVI), płucnej (PAVTI) i mitralnej (TMVR).

Instytut Kardiologii jest jednym z nielicznych w kraju ośrodków, w którym wykonywane są zabiegi przezskórnej korekcji niedomykalności zastawki mitralnej oraz zabiegi zamknięcia uszka lewego przedsionka.Wykonywane są także zabiegi przezskórnej angioplastyki tętnic obwodowych, w tym tętnic szyjnych - zapobiegając tym samym wystąpieniu udarów mózgu oraz unikalne zabiegi wdrożeniowe z nowymi urządzeniami, które pozwalają nieść pomoc chorym do tej pory dyskwalifikowanym z leczenia zabiegowego.

Ponadto, w Instytucie Kardiologii przeprowadzane są unikalne zabiegi hybrydowe, które wymagają współdziałania kardiologów interwencyjnych, kardiochirurgów i anestezjologów oraz elektrofizjologów (m.in. usuwanie elektrod wewnątrzsercowych).