Zrealizowane Inwestycje

Nowe pomieszczenia Pracowni Immunologii oraz Pracowni Biologii Molekularnej

Dwie pracownie Instytutu Kardiologii: Pracownia Biologii Molekularnej oraz Pracownia Immunologii zostały przeniesione do nowych pomieszczeń w przebudowanej części istniejącego budynku (tzw. Blok D).

Blok D dostosowany został do potrzeb przychodni dla chorych z dziedzicznymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, wraz z pracowniami genetyki, immunologii, oraz salą narad.

Pracownia Biologii Molekularnej

Pracownia Biologii Molekularnej realizuje projekty naukowe dotyczące patologii układu sercowo-naczyniowego.

Główne kierunki działania:

  • Ocena występowania i rodzaju mutacji w u chorych z ciężką niewydolnością serca w przebiegu kardiomiopatii rostrzeniowej.
  • Molekularne i genetyczne podstawy włóknienia śródmiąższowego w skrajnej niewydolności serca.
  • Diagnostyka genetyczna LQTs z wykorzystanie sekwencjonowania następnej generacji.
  • Przeszukiwanie genów Ret, VHL, SDHB, SDHC, i SDHD w ramach diagnostyki nadciśnienia tętniczego współistniejącego z guzem chromochłonnym.
  • Mutacje de novo w poszukiwaniu nowych loci powiązanych z chorobami kardiologicznymi.
  • Poszukiwanie mutacji związanych z niewydolnością serca o piorunującym przebiegu.

Pracownia wyposażona jest w sprzęt pozwalający na badanie materiału genetycznego w szerokim zakresie włączając w to sekwencjonowanie metodą tradycyjną, następnej generacji czy badanie ekspresj DNA.Posiada również własne laboratorium biologii molekularnej. Jesteśmy przygotowani na prowadzenie prac badawczych dotyczących genetyki i biologii molekularnej chorób układu sercowo-naczyniowego.

Pracownia Immunologii

Pracownia Immunologii realizuje projekty naukowe dotyczące roli układu odpornościowego w patofizjologii chorób sercowo-naczyniowych. Jest jedną z niewielu placówek w Polsce o takim profilu badawczym.Posiada własne laboratorium hodowli tkankowych, biologii molekularnej oraz biologii komórki. Na terenie Pracowni działa bank tkanek, w którym gromadzony jest materiał pobierany od pacjentów (krew, fragmenty biopsji endomiokardialnych oraz materiał z operacji kardiochirurgicznych). Z zaplecza banku korzystają współrealizatorzy projektów naukowych prowadzonych w Instytucie.