Zrealizowane Inwestycje

Nowa lokalizacja Poradni Transplantologicznej

Poradnia Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii została przeniesiona do nowej lokalizacji, w wyremontowanej w 2014 r. części budynku Instytutu. Poradnia sprawuje opiekę nad pacjentami po przeszczepie serca oraz oczekującymi na przeszczep.

Poradnia Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii została przeniesiona do nowej lokalizacji, w wyremontowanej w 2014 r. części budynku Instytutu. Poradnia sprawuje opiekę nad pacjentami po przeszczepie serca oraz oczekującymi na przeszczep. Pomieszczenia prezentują się bardzo nowocześnie. Posiadają wysoki standard odpowiadający wszystkim normom unijnym przewidzianym dla placówek medycznych. Pomieszczenia prezentują się bardzo nowocześnie. Posiadają wysoki standard odpowiadający wszystkim normom unijnym przewidzianym dla placówek medycznych. Sukcesywna modernizacja Instytutu Kardiologii ma na celu poprawę dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego.