Zrealizowane Inwestycje

Nowa lokalizacja Ośrodka Badań Przesiewowych Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego

Ośrodek Badań Przesiewowych Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego, który funkcjonuje od 1.01.2010 r. został przeniesiony do nowej lokalizacji. Pomieszczenia prezentują się bardzo nowocześnie.

Posiadają wysoki standard odpowiadający wszystkim normom unijnym przewidzianym dla placówek medycznych. Ośrodek posiada własne zaplecze diagnostyczne, z gabinetem do pobierania krwi, wykonywania badań EKG i Pracownią Echokardiografii. Pacjenci przyjmowani są w dwóch gabinetach lekarskich, wyodrębniony jest również pokój konsultacji rodzinnych.

Ośrodek posiada własne zaplecze diagnostyczne, z gabinetem do pobierania krwi, wykonywania badań EKG i Pracownią Echokardiografii. Pacjenci przyjmowani są w dwóch gabinetach lekarskich, wyodrębniony jest również pokój konsultacji rodzinnych.Ośrodek współpracuje z Pracownią Genetyki IK oraz z Zakładem Genetyki Medycznej WUM celem wyjaśnienia przyczyn chorób dziedzicznych.Misją Ośrodka jest wyjaśnianie przyczyn chorób dziedzicznych układu sercowo-naczyniowego ze szczególnym uwzględnieniem chorych z tętniakami i rozwarstwieniami aorty piersiowej, kardiomiopatiami i osobami pochodzącymi z rodzin, w których wystąpił nagły, niewyjaśniony zgon <55rż, a następnie objęcie opieką chorych i krewnych zagrożonych rozwojem choroby dziedzicznej.

Od momentu powstania w OBP zostało zarejestrowanych ponad 1550 osób. Największą grupę stanowią chorzy z kardiomiopatią rozstrzeniową i ich rodziny (ponad 100 rodzin) oraz chorzy z tętniakami i rozwarstwieniami aorty piersiowej i ich rodziny (blisko 100 rodzin).Biorąc pod uwagę fakt, że kardiomiopatie dziedziczne są chorobami "prywatnych mutacji", o skuteczności wyjaśnienia przyczyny choroby możemy mówić wtedy, jeśli zidentyfikowane mutacje zostały opublikowane i nie ma wątpliwości odnośnie ich patogenności, a wyniki badań wydane pacjentom. Taki warunek spełniliśmy wobec 14 rodzin z kardiolaminopatiami. Po wyjaśnieniu przyczyny choroby dziedzicznej w 150-200 rodzinach i objęciu opieką 600 rodzin z chorobami dziedzicznymi układu sercowo-naczyniowego Ośrodek może zostać przekształcony w Centrum Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego.