Zrealizowane Inwestycje

Hybrydowa sala operacyjna

W Instytucie Kardiologii została uruchomiona nowoczesna, w pełni wyposażona hybrydowa sala operacyjna. Sala hybrydowa jest platformą współpracy kardiologów interwencyjnych i kardiochirurgów.

Daje możliwość jednoczesnego leczenia serca i dużych naczyń przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów zajmujący się chorobami serca ("Heart Team"). Postępowanie takie zalecane jest przez Europejskie i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

W Instytucie Kardiologii została uruchomiona nowoczesna, w pełni wyposażona hybrydowa sala operacyjna. Sala hybrydowa jest platformą współpracy kardiologów interwencyjnych i kardiochirurgów. Daje możliwość jednoczesnego leczenia serca i dużych naczyń przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów zajmujący się chorobami serca ("Heart Team"). Postępowanie takie zalecane jest przez Europejskie i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Kompleksowe wyposażenie sali pozwala na przeprowadzanie najbardziej złożonych zabiegów kardiologicznych w obrębie tętnic wieńcowych i aorty. W sytuacji nagłej umożliwia także przeprowadzenie operacji na otwartym sercu.Uruchomienie w Instytucie Kardiologii wieloprofilowej sali operacyjno-zabiegowej pozwoli na dalszy rozwój kardiologii interwencyjnej opartej na współpracy zespołów kardiochirurgicznych i kardiologicznych w małoinwazyjnym leczeniu wad wrodzonych i nabytych serca, (m. in. implantację zastawek serca), przeciekach okołozastawkowych, tętniakach aorty oraz zabiegach naprawczych na tętnicach obwodowych. Inwestycja została sfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko-Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.