Zrealizowane Inwestycje

Gammakamera Symbia Intevo Excel

W 2015 r. Samodzielna Pracownia Medycyny Nuklearnej wyposażona została w gammakamerę Symbia Intevo Excel. Jest to cyfrowa gammakamera SPECT o dużym polu widzenia, sprzężona z 2 warstwowym aparatem CT. Gammakamera Symbia Intevo Excel, w posiadanej konfiguracji sprzętu i oprogramowania, jest unikatowym urządzeniem, będącym kamerą kardiologiczną i jednocześnie systemem posiadającym pełne możliwości wykonywania innych badań z zakresu medycyny nuklearnej.

Zakres możliwości diagnostycznych

Wszystkie typy akwizycji klinicznych: badania planarne statyczne i dynamiczne jedno - i wielo - projekcyjne, skany całego ciała, badania SPECT wszystkich narządów, badania SPECT/CT z korekcją osłabienia promieniowania i z lokalizacją zmian.

Wskazania diagnostyczne i rodzaje wykonywanych badań:

Radioizotopowa ocena perfuzji mięśnia lewej komory serca (na poziomie tkankowym) u pacjentów z podejrzewaną lub rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, po zawałach, z niewydolnością serca; diagnostyka, ocena ryzyka, kwalifikacja do leczenia, ocena wyników leczenia:
- badania w spoczynku oraz w wysiłku (lub po obciążeniu farmakologicznym),
- protokół klasyczny 2 - dniowy oraz protokół 1 - dniowy.

  • Radioizotopowa ocena kurczliwości lewej komory serca za pomocą bramkowanej scyntygrafii perfuzyjnej serca (Gated SPECT, GSPECT)
  • Radioizotopowe badania systemu adrenergicznego serca
  • Scyntygrafia dynamiczna nerek
  • Scyntygrafia perfuzyjna płuc
  • Scyntygrafia całego ciała z celowaną scyntygrafią ognisk zapalnych