Projekty Unijne

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Narodowy Instytut Kardiologii jest partnerem projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” nr RPMA.06.01.00-14-D980/20 realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Osi priorytetowej VI "Jakość życia", Działania 6.1 "Infrastruktura ochrony zdrowia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego (70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach).

Fundusze Europejskie, Flaga Polski, Mazowsze , Unia Europejska
Numer projektu: RPMA.06.01.00-14-D980/20
Okres realizacji projektu: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 578.172.121,00 zł w tym:
Środki europejskie: 493.442.397,00 zł
Wkład własny Województwo Mazowieckiego: 50 585 382,00 zł
Budżet Państwa: 34.144.342,00 zł

O projekcie

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

 • Rękawiczki diagnostyczne
 • Fartuchy chirurgiczne barierowe
 • Kombinezony ochronne
 • Maski medyczne
 • Półmaski FFP2
 • Półmaski FFP3
 • Gogle ochronne
 • Ochraniacze na buty
 • Osłony twarzy (przyłbice)
 • Płyn do dezynfekcji rąk
 • Płyn do dezynfekcji powierzchni
 • 3 aparaty AIRVO2 do tlenoterapii
Sprzęt medyczny do tlenoterapii