Projekty Unijne

Odtworzenie ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie

Projekt pn."Odtworzenie ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie". Projekt dotyczy odtworzenia ponadregionalnych Ośrodków Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie.

Zestaw logotypów: Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowiski, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
Numer projektu: POIS.09.02.00-00-0161/19-00
Okres realizacji projektu: 2014-01-01 do 2020-04-30
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi:10.000.000,00 zł w tym:
Środki wspólnotowe: 8.000.000,00 zł
Krajowe środki publiczne Budżet Państwa Część 46 Ministerstwo Zdrowia: 2.000.000,00 zł

O projekcie

Celem projektu jest wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Instytutu Kardiologii udzielającego ponadregionalnie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych z chorobami układu krążenia.

Cel bezpośredni projektu - wskaźniki rezultatu: (główny) Poprawa dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych (usług medycznych) w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego (kardiologia, kardiochirurgia, świadczonych przez Instytut Kardiologii oraz wzrost liczby leczonych pacjentów poprzez lepsze wykorzystanie środków otrzymywanych z NFZ.

Pośrednio powyższe działania mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zachorowalności na choroby układu krążenia i w konsekwencji zapewnienia odpowiedniej liczby osób aktywnych zawodowo w związku z dynamicznie narastającym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i zmniejszaniem się odsetka osób w wieku produkcyjnym. Projekt będzie pod względem technicznym realizowany w siedzibie głównej Instytutu, która mieści się na ul. Alpejskiej 42 w Warszawie (województwo mazowieckie). Zasięg oddziaływania realizowanego projektu dotyczy całego kraju.

Zakres rzeczowy projektu:

 • System Telemetryczny z wyposażeniem
 • RTG Cyfrowy z wyposażeniem
 • Pompa do kontrapulsacji z wyposażeniem
 • System do terapii oddechowej z wyposażeniem
 • Defibrylatory
 • Aparaty EKG
 • Echokardiografy z wyposażeniem
 • Piły do cięcia mostka
 • Bronchofiberoskopy
 • Zestaw RTG do diagnostyki zębowej z wyposażeniem
 • Holterowski system do rejestracji EKG z wyposażeniem wraz z systemem integracji i archiwizacji
 • Insuflatory dwutlenku węgla
 • Unit stomatologiczny

Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności oraz jakości wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych w Instytucie Kardiologii w Warszawie kierowanych do mieszkańców całego kraju. Projekt realizowany będzie od 2014 do 2020. Koszty kwalifikowane to koszty zakupu wyrobów medycznych.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności i przedwczesnej umieralności Polaków z powodu chorób naczyniowo-sercowych m.in. poprzez poprawę dostępności, jakości i efektywności specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego (kardiologicznych, kardiochirurgicznych i naczyniowych) w lecznictwie specjalistycznym, ambulatoryjnym i stacjonarnym, dzięki inwestycji w nowoczesny sprzęt diagnostyczno – terapeutyczny (podniesienie jakości wyposażenia klinik i pracowni NIKard w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny).

Zgłaszanie nieprawidłowości

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

 • wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • skorzystać z formularza znajdującego się na stronie Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko

Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych (DOCX)23.27 KB