Projekty Unijne

Projekt GOVeIN

"Projekt GoveIN"

Instytut Kardiologii, jako jeden z członków europejskiego konsorcjum, rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków UE - „GOVeIN”, którego celem jest wprowadzenie elektronicznych faktur w sektorze zdrowia publicznego.

ealizację projektu współfinansowanego ze środków UE - Grafika projektub„GOVeIN”, którego celem jest wprowadzenie elektronicznych faktur w sektorze zdrowia publicznego

Numer umowy: INEA/CEF/ICT/A2015/1129678
Okres realizacji projektu: od 01-10-2016 do 31-10-2017

Więcej informacji na stronie: Govein Project

O projekcie

W ramach projektu, w Instytucie Kardiologii, uruchomiona zostanie platforma, która umożliwi odbieranie i wysyłanie faktur elektronicznych w różnych formatach.

Obowiązek wprowadzenia elektronicznych faktur wynika z Dyrektywy 2014/55/UE odnośnie gotowości technologicznej w administracji publicznej do stosowania faktur elektronicznych zgodnych z Normą Europejską od 2018 roku.

Postanowienia Dyrektywy nakładają wymóg przesyłania faktury w formie ustrukturyzowanego i unormowanego dokumentu elektronicznego - co ma umożliwić automatyzację procesów przetwarzania zawartych w niej danych, np. księgowania czy ewidencji podatkowej. Zastosowanie przez wszystkie państwa członkowskie UE Normy Europejskiej oznacza zapewnienie interoperacyjności fakturowania elektronicznego na Jednolitym Europejskim Rynku Cyfrowym zamówień publicznych.

Funkcjonalność systemu e-fakturowania, wynikająca z wielowariantowej analizy procesowej realizacji zamówień publicznych, umożliwi elastyczne dostosowanie procesów e-fakturowania do zróżnicowanych poziomów e-gotowości systemów informatycznych zamawiających i dostawców.

W projekcie bierze udział 19 instytucji sektora zdrowia publicznego; z różnych państw członkowskich UE, m.in. z : Hiszpanii, Holandii, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii.

Oprócz Instytutu Kardiologii, w projekcie biorą udział:

 • Derby Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (Wielka Brytania),
 • London North West Healthcare NHS Trust (Wielka Brytania),
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (Holandia),
 • Centre Hospitalier Intercom Compiegne Noyon (Francja),
 • Centre Hospitalier Alpes-Isère (Francja), Abbott Laboratories S.A (Hiszpania),
 • Werfenlife (Hiszpania), Healthlogistics Co. UK. Ltd. (Wielka Brytania),
 • Teleflex Medical Europe Ltd (Irlandia),
 • Universidad Carlos III de Madrid (Hiszpania),
 • Universitat Politècnica de València (Hiszpania),
 • Universitat de Valencia (Hiszpania),
 • Universitè della Calabria (Włochy),
 • Universitatea de Vest din Timisoara (Rumunia),
 • Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Węgry),
 • Leading Management Technology (Hiszpania)
Spotkanie przedstawicieli IK i Intercambio Electronico De Datos Y Comunicaciones S.L. (Edicom) dotyczące zagadnień elektronicznej wymiany dokumentów handlowych (GOVein)

W październiku 2016 r. w Walencji odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytutu Kardiologii i Intercambio Electronico De Datos Y Comunicaciones S.L. (Edicom) dotyczące zagadnień elektronicznej wymiany dokumentów handlowych.

Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy w ramach projektu wdrażania europejskiej faktury elektronicznej w obrębie obszaru zdrowia publicznego (GOVein). Uzgodniono wstępne założenia i roczny harmonogram prac.

Celem programu jest przygotowanie Instytutu Kardiologii do obsługi elektronicznej wymiany danych w zakresie zaopatrzenia w leki i aparaturę medyczną.