Projekty Unijne

Poprawa efektywności energetycznej Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Zestaw logotypów: Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowiski, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
Okres realizacji projektu: 01-08-2019 do 31.12.2023
Szacunkowy koszt realizacji Projektu wynosi: 49 220 000,00 zł w tym:
Dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności: 49 220 000,00 zł

O projekcie

W ramach realizacji projektu zaplanowano przeprowadzenie prac związanych z termomodernizacją budynku Narodowego Instytutu Kardiologii, w tym: w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie dachów wraz z koniecznym remontem, wymianę okien, modernizację oświetlenia, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji c.w.u., montaż kolektorów słonecznych, modernizację węzła cieplnego, modernizację instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła, modernizację klimatyzacji wraz z wymianą wież chłodniczych.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Narodowego Instytutu kardiologii poprzez:

  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 14 065 833,33 kWh/rok;
  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej - 38 918,77 GJ/rok; 
  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 1 210,75 MWh/rok; 
  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 30 560,08 GJ/rok; 
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) - 6 081,77 tony równoważnika CO2/rok;
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - 50 637,00 GJ/rok.