Projekty Unijne

Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych rozwiązań telemetrycznych

Projekt pn.:"Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych rozwiązań telemetrycznych". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Cel Poddziałania 1.3.1 Projekty rozwojowe.

Zestaw logotypów: Innowacyjna Gospodarka, Instytut Kardiologii, Unia Europejska
Data podpisania projektu: 15.09.2009 r.
Wartość projektu wynosi: 9.985.690,80 zł
Wartość dofinansowania: 9.985.690,80 zł

O projekcie

Zakres przedmiotowy projektu:

  • Optymalizacja diagnostyki podłoża omdleń i napadowego kołatania serca u dzieci, która pozwoli na skrócenie okresu diagnozy i wybór najskuteczniejszej dostępnej terapii.
  • Przeprowadzenie badań w dużych grupach dzieci, młodzieży i pacjentów dorosłych.
  • Zastosowanie innowacyjnych technologii telemetrycznych doprowadzi do uproszczenia i skrócenia procedury diagnostycznej, poprawy skuteczności i efektywności kosztowej
  • Wyniki uzyskane w projekcie przyczynią się do opracowania nowych procedur w diagnostyce omdleń i zaburzeń rytmu serca z wykorzystaniem najnowszej generacji inteligentnych systemów telemedycznych.