Projekty Unijne

Odtworzenie ponadregionalnego Centrum Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Projekt pn.„Odtworzenie ponadregionalnego Centrum Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.2. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

Zestaw logotypów: Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowiski, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
Numer projektu: POIS.09.02.00-00-0178/19-00
Okres realizacji projektu: 2014-01-01 do 2021-06-30
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 5.000.000,00 zł w tym:
Środki wspólnotowe: 4.000.000,00 zł
Krajowe środki publiczne Budżet Państwa Część 46 Ministerstwo Zdrowia: 1.000.000,00 zł

O projekcie

Projekt dotyczy odtworzenia ponadregionalnego Centrum Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie.

Celem projektu jest wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Instytutu Kardiologii udzielającego ponadregionalnie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych z chorobami układu krążenia. Pośrednio powyższe działania mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zachorowalności na choroby układu krążenia i w konsekwencji zapewnienia odpowiedniej liczby osób aktywnych zawodowo w związku z dynamicznie narastającym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i zmniejszaniem się odsetka osób w wieku produkcyjnym.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności oraz jakości wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych świadczonych w IK w Warszawie i kierowanych w szczególności do mieszkańców centralnej i północno-wschodniej Polski, gdzie zlokalizowany jest Projekt oraz mieszkańców całego kraju, którzy rokrocznie stanowią znaczący odsetek pacjentów Instytutu Kardiologii.

Zakres rzeczowy projektu:

  • Łóżka wysokospecjalistyczne z wyposażeniem
  • System Infuzyjny z wyposażeniem
  • System do terapii oddechowej z wyposażeniem – respiratory transportowe
  • System do terapii oddechowej z wyposażeniem – respiratory stacjonarne
Cele projektu doposażenia jednostek medycznych

§ podniesienie standardu świadczonych usług, poprzez doposażenie w nowoczesny wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny,

§ podniesienie poziomu życia mieszkańców centralnej i północno-wschodniej Polski oraz innych regionów kraju, poprzez poprawę jakości infrastruktury ochrony zdrowia na poziomie ponadregionalnym,

§ zwiększenie dostępności i możliwości realizacji wysokospecjalistycznych usług medycznych z zakresu kardiologii i
kardiochirurgii wykonywanych w NIKard, co z kolei przełoży się na zmniejszenie kolejki oczekujących, skierowanych na badania,

§ skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych, dzięki wykorzystaniu nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego,

§ stworzenie możliwości realizacji pełnego zakresu funkcjonalnego NIKard,

§ zwiększenie sprawności i bezawaryjności urządzeń medycznych, poprzez dostęp do nowych technologii. Wybrane technologie poszczególnych elementów usprzętowienia przełożą się na wysoką jakość usług, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa pacjentów oraz zwiększenie ilości wykonywanych badań,

§ zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu NIKard, w wyniku wymiany wyeksploatowanego i awaryjnego sprzętu medycznego,

§ dostosowanie usprzętowienia NIKard do obowiązujących norm i standardów użytkowania, jak również wymogów prawa,

§ zmniejszenie energochłonności aparatury medycznej, poprzez jej wymianę na energooszczędne, innowacyjne i wysokospecjalistyczne urządzenia medyczne.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

  • wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • skorzystać z formularza znajdującego się na stronie Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko

Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych (DOCX)23.27 KB