Najważniejsze osiągnięcia

Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych

Instytut Kardiologii jest niekwestionowanym krajowym liderem, oraz podmiotowym partnerem w wąskiej grupie ośrodków międzynarodowych biorących udział w badaniach wykorzystujących najnowocześniejsze techniki komputerowe wspomagające diagnostykę oraz symulację procesów patofizjologicznych w kardiologii.

Największe dokonania w tym zakresie dotyczą badań nad nieinwazyjną oceną cząstkowej rezerwy wieńcowej na podstawie badania tomografii komputerowej tętnic wieńcowych (CT-FFR). CT-FFR stanowi nową, przełomową, nieinwazyjną metodę diagnostyki choroby wieńcowej, opartą o techniki symulacji komputerowej procesów biologicznych, której zadaniem jest ocena niedokrwienia powodowanego przez zwężenie w tętnicy wieńcowej i ewentualna kwalifikacja chorych do leczenia zabiegowego lub zachowawczego.

W 2013 r. Instytut Kardiologii uzyskał grant NCBiR pt. „Nowatorska metoda czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą modelowania przepływów in silico, na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej.”, którego wyniki pozwoliły na opracowanie analizy opublikowanej w najbardziej prestiżowym piśmie z zakresu diagnostyki obrazowej serca i naczyń, o najwyższym współczynniku oddziaływania (Journal of he American College of Cardiology Cardiovascular Imaging 2016;9:690-9).

Jej znaczenie dla rozwoju dziedziny oraz przybliżenia metody do zastosowania klinicznego podkreśla tytuł jednego z towarzyszących artykułów redakcyjnych „From Newton to the Coronaries. Computational Fluid Dynamics Has Entered the Clinical Scene.” (JACC Cardiovasc Imaging. 2016;9:700-2) oraz fakt, że w jednym numerze pisma opatrzono artykuł aż dwoma edytorialami (JACC Cardiovasc Imaging. 2016;9:765-7).Równie ważnym efektem projektu był transfer technologii celem jej dalszego rozwoju do polskiej spółki typu start-up (Lifeflow Sp. z o.o.), co stanowi wkład Instytutu w tworzenie krajowej gospodarki opartej na wiedzy.

W zakresie współpracy krajowej i międzynarodowej Instytut Kardiologii bierze udział w rejestrze MACHINE (Machine leArning Based CT angiograpHy derIved FFR: a Multi-ceNtEr, Registry), oraz utrzymuje kontakty z wiodącymi instytucjami badawczymi takimi jak Erasmus Medical Center czy Medical University of South Carolina.