Najważniejsze osiągnięcia

Przeznaczyniowe wszczepienie zastawki płucnej

W grudniu 2008 roku w Instytucie Kardiologii wykonano pierwszy w Polsce zabieg całkowicie nieoperacyjnego wszczepienia zastawki serca. Metodą przeznaczyniową wszczepiono biologiczną zastawkę Melody w drogę odpływu prawej komory.

Od tego zabiegu rozpoczęto program przezskórnego wszczepiania zastawek płucnych u młodych pacjentów, którzy we wczesnym dzieciństwie przebyli korekcje operacyjne złożonych wrodzonych wad serca.

Program jest prowadzony we współpracy z wiodącymi ośrodkami w Europie (Philipp Bonhoeffer, Great Ormond Street Londyn, Lars Sondergaard, Rigshospitalet, Kopenhaga). Do marca 2017 r w Instytucie Kardiologii wykonano ponad 70 zabiegów przeznaczyniowego wszczepienia zastawki płucnej, tj. najwięcej w Polsce, wielokrotnie więcej niż w pozostałych 4 ośrodkach w kraju.

Publikacja dotycząca modyfikacji metody (obligatoryjnego wszczepiania stentu metalowego przed wszczepieniem zastawki, co pozwoliło na zmniejszenie do minimum ryzyka najczęstszego powikłania, jakim było złamanie stentu zastawki) jest jedną z najczęściej cytowanych w zagranicznym piśmiennictwie naukowym (Demkow M, Biernacka EK, Spiewak M, Kowalski M, Siudalska H, Wolski P, Sondergaard L, Misko J, Hoffman P, Ruzyllo W.: Percutaneous pulmonary valve implantation preceded by routine prestenting with a bare metal stent. Catheter Cardiovasc Interv. 2011; 77(3): 381-389).

Instytut Kardiologii był jednym z pierwszych ośrodków na świecie, w którym wykonano przeznaczyniowe wszczepienie zastawki płucnej w szeroką drogę odpływu prawej komory po korekcji operacyjnej z użyciem łaty przezpierścieniowej. Publikacja, dotycząca nowych wskazań do zabiegu, modyfikacji metody i wyników w największej grupie pacjentów z natywną drogą odpływu prawej komory, jest pierwszym, również szeroko cytowanym, doniesieniem na ten temat na świecie (Demkow M, Ruzyllo W, Biernacka EK, Kalinczuk L, Spiewak M, Kowalski M, Sitkowska E, Kusmierczyk M, Rozanski J, Banas S, Chmielak Z, Hoffman P.: Percutaneous Edwards SAPIEN valve implantation for significant pulmonary regurgitation after previous surgical repair with a right ventricular outflow patch. Catheter Cardiovasc Interv. 2014; 83(3): 474-481).

W 2017 r wykonano w Instytucie Kardiologii nowatorskie zabiegi wszczepienia zastawki SAPIEN o największej średnicy (29 mm). Możliwość wszczepienia tak dużych zastawek otworzyła szansę nieoperacyjnego leczenia chorym z szeroką drogą odpływu, dla których zabiegi te do tej pory były niedostępne. Instytut Kardiologii bierze udział w 3 międzynarodowych rejestrach zastawek płucnych wszczepionych przeznaczyniowo: PREMIER (Pulmonic Valve Replacement Multi-discipline EMEA Registry), Pulmonic XT THV (A Multi-center, Observational Registry with Retrospective Enrollment and Prospective Follow-up in Patients that underwent Transcatheter Pulmonic Valve Implantation), Pulmonic S3 THV (A multicenter observational registry with patients that underwent transcatheter pulmonic valve implantation with a Sapien S3 valve and a retrospective or prospective follow-up).

Ostatnio, na zaproszenie dr Doffa McElhinney’a podjęto współpracę ze Stanford University nad oceną czynników ryzyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia, u chorych po wszczepieniu zastawki płucnej. Specjaliści z Instytutu Kardiologii brali udział (wspólnie ze specjalistami z innych ośrodków) w pionierskim wszczepieniu zastawki płucnej bez krążenia pozaustrojowego u małego dziecka ze złożoną wadą serca.