Inwestycje finansowane z budżetu państwa

Zakup sprzętu medycznego dofinansowany ze środków budżetu państwa

W dniu 9 listopada 2022 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowym Instytutem Badawczym została zawarta umowa nr DOI/INST/85112/6230/101/2022/854 na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu:

  • Platform hemodynamicznych parametrów życiowych z wyposażeniem (2 szt.);
  • Videobronchoskopów z wyposażeniem (6 szt.)
Umowa numer: DOI/INST/85112/6230/101/2022/854
Wartość inwestycji: 956.682,36 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 855.720,64 zł
Data podpisania umowy: 09.11.2022 r.

Zakup sprzętu medycznego przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności i przedwczesnej umieralności Polaków z powodu chorób naczyniowo-sercowych w szczególności poprzez poprawę dostępności i jakości udzielanych przez Instytut wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.