Inwestycje finansowane z budżetu państwa

Zakup sprzętu medycznego dofinansowany ze środków budżetu państwa

W dniu 25 sierpnia 2023 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowym Instytutem Badawczym została zawarta umowa nr DOI/INST/85112/6230/101/993 na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu:

  • Zestawu narzędzi chirurgicznych
  • Systemu Elektronicznej Karty Znieczuleń wraz z modułem Śluzy oraz niezbędnym wyposażeniem
  • Systemu monitorowania pacjentów z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem
  • Systemu aparatów do znieczulenia pacjentów z wyposażeniem i osprzętem
Umowa numer: DOI/INST/85112/6230/101/993
Wartość inwestycji: 9.651.861,39 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 9.569.403,36 zł

Zakup sprzętu medycznego przyczyni się w szczególności do poprawy dostępności i jakości udzielanych przez Narodowy Instytut Kardiologii świadczeń zdrowotnych.