Inwestycje finansowane z budżetu państwa

Utworzenie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej w Narodowym Instytucie Kardiologii

W dniu 24 października 2023 r. Narodowy Instytut Kardiologii podpisał z Agencją Badań Medycznych umowę nr 2023/ABM/02/00013-00 o dofinansowanie Projektu na tworzenie i rozwój Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej w NIKard.

Zestaw logotypów: godło Polski , flaga Polski, logo Agencji Badań Medycznych
Kierownik projektu: Hubert Łazarczyk
Administracja (BPS): Anna Kowalczyk
Koordynacja współpracy naukowej (CWBK): Katarzyna Istynowicz
Wysokość dofinansowania: 29.985.480,00 zł
Okres realizacji projektu: 2023r. do 2028r.

O projekcie

Celem projektu jest utworzenie w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowym Instytucie Badawczym Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej (CMC). Jego zadaniem będzie analiza danych w czasie rzeczywistym, wsparcie badań klinicznych i naukowych oraz opieki szpitalnej w obszarze rozwiązań cyfrowych. Ponadto dzięki unikalnej, budowanej od lat bazie danych pacjentów hospitalizowanych w NIKard realizowane będą również projekty zakładające analizę retrospektywną. W CMC gromadzone będą dane obejmujące, m.in. dane dotyczące zdrowia (np. rozpoznania, dane opisowe, wyniki badań diagnostycznych), dane omiczne pozyskane z próbek poddawanych biobankowaniu, jak i dane pochodzące z badań klinicznych oraz inne dane medyczne (m. in. dane obrazowe, dane dotyczące wykonywanych procedur). W ramach projektu budowy CMC w NIKARD stworzona zostanie zaawansowana platforma analityczna z szeregiem narzędzi umożliwiającym m.in. prowadzenie innowacyjnych prac nad danymi, tworzenie modeli opartych na Sztucznej Inteligencji i Uczeniu Maszynowym, gromadzenie i strukturyzowanie danych z różnych źródeł czy komunikację z innymi Regionalnymi Centrami Medycyny Cyfrowej. Poza samą platformą zrealizujemy szereg zadań i projektów badawczych, które usprawnią pracę klinicystów, pomagając w prowadzeniu dokumentacji czy analizując dane obrazowe.

Planowane już w chwili obecnej badania i prace mają ogromy potencjał. Możliwość analizy danych gromadzonych w systemach medycznych od kilkunastu lat, obejmujących blisko 14,5 miliona badań od blisko 500 tysięcy pacjentów, w tym setki tysięcy badań obrazowych, daje ogromne możliwości badawcze, wymaga jednak zastosowania elastycznego środowiska infrastrukturalnego, z jednej strony zapewniającego moc obliczeniową i przestrzeń na dane, z drugiej strony bezpiecznego i odpornego na awarie, ale także pozwalającego na ograniczenie kosztów utrzymania.

W obliczu dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką jest sztuczna inteligencja, nasze Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej w Narodowym Instytucie Kardiologii, uznaje za priorytet ciągłe doskonalenie umiejętności naszego personelu. W związku z tym, w ramach projektu zaplanowaliśmy serię specjalistycznych szkoleń, które będą się odbywać na przestrzeni całego okresu realizacji projektu. Taki program edukacyjny ma na celu nie tylko utrzymanie naszego zespołu na czele postępu w medycynie cyfrowej, ale również stymulowanie innowacji i eksplorację nowych możliwości w tej dziedzinie.

Jesteśmy przekonani, że wdrożenie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej w NIKard będzie kluczowe nie tylko dla rozwoju ochrony zdrowia i nauk medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii, ale również będzie miało znaczący wpływ na postępy w dziedzinach technicznych, demonstrując jak technologia może wspierać fundamentalne aspekty biologii i medycyny. Wierzymy, że sukces tego projektu znacząco przyczyni się do wzrostu naukowego potencjału Polski, a jego wyniki zostaną wykorzystane na skalę międzynarodową, otwierając nowe perspektywy dla globalnej społeczności medycznej i naukowej.