Inwestycje finansowane z budżetu państwa

Dofinansowano ze środków budżetu państwa środki przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki w latach 2021-2023 na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową

Realizacja inwestycji budowlanej związanej z działalnością naukową pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby molekularnej diagnostyki patogenów” obejmuje adaptację i rozbudowę wytypowanych pomieszczeń na cele rozwoju prac badawczo-naukowych z zakresu innowacyjnych technologii identyfikacji czynników zakaźnych, badań ich patogenezy, mechanizmów rozwoju oporności, opracowywania strategicznych i innowacyjnych technologii do identyfikacji i charakterystyki patogenów, w tym alarmowych lub epidemicznych, istotnych lub współwystępujących u chorych z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego.

Umowa numer: 7185/IB/SN/2021
Kwota dofinansowania: 3 278 900,00 zł
Całkowity koszt realizacji projektu: 3 497 777,01 zł
Data podpisania umowy: 28.09.2021 r.

Celem głównym realizacji inwestycji jest między innymi zwiększenie jakości i potencjału badawczego infrastruktury laboratoryjnej Narodowego Instytutu Kardiologii poprzez wzrost innowacyjności i konkurencyjności, umożliwiający rozszerzenie badań naukowych prowadzonych w ramach współpracy, szczególnie w ramach wieloośrodkowych badań międzynarodowych.