Inwestycje finansowane z budżetu państwa

Dofinansowano ze środków budżetu państwa środki przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki w latach 2021 - 2022 na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową

Celem inwestycji związanej z działalnością naukową jest zakup aparatury naukowo badawczej pn. „System Biobanku Narodowego Instytutu Kardiologii". System składa się z dwóch zamrażarek niskotemperaturowych z systemem kodowania próbek i wyposażeniem do wytwarzania ciekłego azotu, co pozwala na właściwe przechowywanie unikatowego materiału biologicznego, w sposób uniemożliwiający obniżenie jego naturalnych właściwości.

Umowa numer: 7170/IA/SN/2021
Kwota dofinansowania: 4 110 000 zł
Całkowity koszt realizacji projektu: 4 497 453,00 zł
Data podpisania umowy: 28.09.2021 r.

System Biobanku Narodowego Instytutu Kardiologii będzie wykorzystywany w trakcie prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie patofizjologii m.in. miażdżycy i choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, zatorowości i zakrzepicy, zapalenia mięśnia serca, kardiomiopatii i niewydolności serca, co pozwoli na poprawę efektywności prowadzonych obecnie badań eliminując lukę między Polską i innymi krajami. Program badań realizowany w Narodowym Instytucie Kardiologii jest zbieżny z drugim strategicznym kierunkiem badań naukowych i prac rozwojowych określonym w Krajowym Programie Badań, tj. „choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna”. Istotnym celem polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa jest udział w zmniejszaniu luki cywilizacyjnej między Polską, a krajami gospodarczo wysoko rozwiniętymi oraz w poprawie jakości życia, a także aspiracji rozwojowych pokoleń, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Realizacja wnioskowanej inwestycji jest szansą na podniesienie poziomu i efektywności nauki poprzez uzyskiwanie wyników o jeszcze większej wartości poznawczej i wysokiej użyteczności społeczno-technologicznej oraz wpisuje się w cele strategiczne i główne polityki państwa umożliwiając skuteczniejsze niż dotychczas wdrożenie nowoczesnych technologii badawczych.