Inwestycje finansowane z budżetu państwa

Dofinansowanie zakupu aparatu do krążenia pozaustrojowego w 2023 r. ze środków budżetu państwa

W dniu 6 września 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowym Instytutem Badawczym została zawarta umowa nr 5/5/1/85149/2023/101/1144 na realizację Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie dofinansowania zakupu aparatu do krążenia pozaustrojowego w 2023 r. w ramach działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej.

Umowa numer:  5/5/1/85149/2023/101/1144
Wartość inwestycji: 984.300,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 850.000,00 zł
Data podpisania umowy: 06.09.2023 r.

Celem realizacji zadania pn. „Dofinansowanie zakupu aparatu do krążenia pozaustrojowego w 2023 r.” jest poprawa jakości specjalistycznej diagnostyki i terapii chorób układu sercowo-naczyniowego, a także zagwarantowania wykonywania większej liczby badań diagnostycznych we wczesnych stadiach zaawansowania choroby, a także skuteczniejszego leczenia pacjentów kardiologicznych oraz poprawę jakości życia chorych na choroby układu krążenia.