Aktualności

Specjaliści z NIKard z pacjentem

Specjaliści z NIKard uratowali życie 78-letniego pacjenta

Zespół kardiologów z Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii (Jerzy Pręgowski prof. NIKard, prof. Zbigniew Chmielak, dr Patrycjusz Stokłosa) przeprowadził unikalny i skomplikowany zabieg ratujący życie u 78-letniego pacjenta z ciężkim mechanicznym powikłaniem zawału serca – pęknięciem mięśnia brodawkowatego. Do powikłania doszło w dziesiątej dobie po zawale serca. W jego następstwie rozwinęła się ostra niedomykalność zastawki mitralnej i obrzęk płuc.

Chory był leczony w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej NIKard i wymagał wspomagania krążenia przy pomocy kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. Z powodu wysokiego ryzyka leczenia kardiochirurgicznego pacjent nie mógł zostać poddany operacji. Jednocześnie bez zabiegowej korekcji wady nie miał szans powrotu do zdrowia, a jego życie było poważnie zagrożone.  W tej sytuacji zdecydowano o przeprowadzeniu ratunkowego zabiegu przezskórnej naprawy zastawki mitralnej metodą „brzeg do brzegu”, uzyskując praktycznie całkowite wyleczenie ostrej niedomykalności mitralnej.

W piątej dobie po zabiegu, pacjent w stanie dobrym opuścił szpital. Pozostaje jednak pod stałą opieką naszych specjalistów.