Aktualności
Zespół przeprowadzający zabieg

Specjaliści z NIKard uratowali życie 67-letniego pacjenta

Zespół kardiologów Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii przeprowadził ratunkowy zabieg przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej (tzw. TAVI) u 67-letniego mężczyzny we wstrząsie kardiogennym w przebiegu ciasnego zwężenia zastawki aortalnej. Ze względu na stan krytyczny, pilny zabieg TAVI był jedyną opcją i szansą na uratowanie życia chorego.

Pacjent został przyjęty do Narodowego Instytutu Kardiologii (NIKard) w trybie dyżurowym, po nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK), zaintubowany, wentylowany mechanicznie, we wstrząsie kardiogennym. Po wykluczeniu ostrego zawału serca i epizodu zatorowości płucnej, w badaniu echo serca potwierdzono obecność krytycznego zwężenia zastawki aortalnej i znaczne obniżenie frakcji wyrzutowej lewej komory serca. Pacjent został przekazany do Pracowni Hemodynamicznej Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej. W krótkim czasie, około dwóch godzin od nagłego zatrzymania krążenia, wszczepiono protezę biologiczną w ujście aortalne.

Bezpośrednio po zabiegu obserwowano stopniową stabilizację stanu pacjenta, wzrost ciśnienia tętniczego, a w ciągu kilku godzin, poprawę funkcji lewej komory serca. W trzeciej dobie po zabiegu pacjent odzyskał przytomność. Oddychał samodzielnie, został rozintubowany, uruchomiony i rozpoczęto rehabilitację. Mężczyzna opuścił Klinikę Intensywnej Terapii Kardiologicznej w siódmej dobie po przyjęciu do NIKard.
Przezcewnikowe leczenie pacjentów z ciasnym zwężeniem zastawki aortalnej jest relatywnie młodą, lecz bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną kardiologii interwencyjnej. NIKard jest jednym z wiodących krajowych i europejskich ośrodków wykonujących zabiegi TAVI. Pierwszy taki zabieg był wykonany w NIKard w 2009 roku. Od tej pory w Instytucie wykonano blisko 1500 takich zabiegów.

- Znakomitą większość TAVI wykonywanych w Polsce, Europie i USA stanowią zabiegi planowe w grupie starszych pacjentów z ciasnym, objawowym zwężeniem zastawki aortalnej. Ratujące życie zabiegi TAVI w trybie ostrym wciąż są rzadkością, jednak czasem stanowią jedyną opcję dla uratowania życia pacjentów – powiedział prof. Adam Witkowski, Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii.

Skład zespołu przeprowadzającego zabieg: dr Maciej Dąbrowski (operator), dr hab. Rafał Wolny (operator), dr Piotr Zaśko (anestezjolog), dr Mariusz Kłopotowski (echokardiografia i KITKA).