Aktualności
Senat RP: Parlamentarny Zespół ds. Kardiologii o priorytetach leczenia chorób układu krążenia
fot.Tomasz Ozdoba Kancelaria Senatu

Senat RP: Parlamentarny Zespół ds. Kardiologii o priorytetach leczenia chorób układu krążenia

11 kwietnia br. Parlamentarny Zespół ds. Kardiologii dyskutował na temat priorytetów dla tej dziedziny medycyny na najbliższe lata.  W posiedzeniu udział wzięli wybitni specjaliści w dziedzinie chorób krążenia, m.in. dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii, przewodnicząca Krajowej Rady ds. kardiologii prof. Janina Stępińska, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Robert Gil i prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego prof. Maciej Banach. W pracach Zespołu ds. Kardiologii uczestniczyła też rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.

W trakcie debaty skupiono się przede wszystkim na profilaktyce i prewencji chorób układu krążenia u dzieci. Jak poinformowała przewodnicząca Zespołu senator Agnieszka Gorgoń-Komor, zamierza ogłosić rok 2025 rokiem profilaktyki zdrowotnej. Dlatego obecne posiedzenie poświęcono wypracowaniu konkretnych konkluzji i rekomendacji dotyczących profilaktyki i prewencji tych chorób u najmłodszych. Podsumowując dyskusję, przypomniała m.in., że wielokrotnie padało podczas niej stwierdzenie, iż „cholesterol nie boli”, które w dowcipny sposób nawołuje niejako do podjęcia działań, o których mówili prelegenci.

Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia, senator Beata Libera-Małecka wskazała, że posiedzenie było w gruncie rzeczy konferencją naukową, która pokazała, jak wiele wyzwań stoi przed nami zarówno w kardiologii, jak i w całej medycynie. Zdaniem senator najmocniej wybrzmiały edukacja i profilaktyka. Można powiedzieć, że nie mamy już problemów z leczeniem, istnieje natomiast problem związany z profilaktyką zdrowotną. Jak wskazała, mamy wiele programów medycznych i zdrowotnych, na czele z Narodowym Programem Zdrowia, na które idą ogromne pieniądze, a ich efekty, niestety, są zerowe. Podstawowe pytanie brzmi więc: w jak sposób zaprogramować ich skuteczność, stworzyć program, który będzie właściwie służył społeczeństwu i zdrowiu publicznemu.

Z odkładaniem „wiedzy” na później nie zgodziła się też prof. Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Gdańskiego. Według niej konieczne jest przeprowadzanie badań przesiewowych u dzieci, wprowadzenie uniwersalnego screeningu w czasie bilansu 6-latka, stworzenie poradni lipidowych dla dzieci w całej Polsce, a także protokołu przekazania pacjenta pod opiekę dla dorosłych i odwrotnie. Wszystkie badania dowodzą, że włączenie leczenia hipolipemizującego ok. 6–10. roku życia jest korzystne, zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy, incydentów sercowo-naczyniowych już po 35. roku życia. Zastosowanie badania przesiewowego populacyjnego, a następnie kaskadowego wśród członków rodziny pozwoli zastosować prewencję u młodych dorosłych z FH. Z kolei dr hab. med. Krzysztof Chlebus i prof. Maciej Banach podkreślali brak konkretnych decyzji administracyjnych, także politycznych.   Prof. Janina Stępińska zapewniła, że dyskusja nad inicjatywą „Dodania badań w kierunku hipercholesterolemii w bilansie 6-latka” będzie jednym z tematów pierwszego posiedzenia Krajowej Rady ds. Kardiologii.

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Kardiologii prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Robert Gil zaprezentował dekalog polskiej kardiologii na lata 2023–2025. Najpilniejsze potrzeby z punktu widzenia polskich pacjentów, dotyczące profilaktyki, diagnostyki i leczenia przedstawiła prezes Stowarzyszenia EcoSerce Agnieszka Wołczenko. Zapoznano się też z priorytetami Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie kardiologii. Prof. Mariusz Gąsior, kierownik III Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Śląskim Sercu Chorób Serca, omówił wstępne dane z realizacji programu „Lipidogram dla pierwszaka”, który pokazał, że wczesna diagnostyka jest szansą na skuteczniejsze leczenie. O wyzwaniach w zakresie diagnostyki i leczenia hipercholesterolemii rodzinnej mówiła prof. Marlena Broncel, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prof. Adam Witkowski, pełnomocnik ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii, zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia i plany dotyczące Krajowej Sieci Kardiologicznej. Dyrektor generalna FH Europe Foundation Magdalena Daccord omówiła przykłady dobrych praktyk w leczeniu hipercholesterolemii rodzinnej w Polsce na tle UE.

Źródło: www.senat.gov.pl