Aktualności
Wybitni przedstawiciele nauki wyróżnieni medalami "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas""

Prof. Łukasz Szumowski wyróżniony medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. Odznaczenia są przyznawane za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej. Złotym medalem wyróżniony został prof. Łukasz Szumowski - dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii.

Był zwyczaj, że przez wiele lat również naukowcom wręczano medal Komisji Edukacji Narodowej. Medal Komisji Edukacji Narodowej to rzeczywiście wielka wartość i on pozostaje i zawsze będzie go można wręczać. Uznaliśmy, że trzeba ustanowić coś, co rzeczywiście będzie podkreślało szczególne zasługi dla nauki polskiej. Dlatego został ustanowiony medal Sapientia et Veritas”, mądrość i prawda. Bo w istocie o to chodzi w nauce. Chodzi o to, by szukać prawdy. Jeśli nauka miała by być czymś, co nie prowadzi do prawdy, czy przeszkadza w odkrywaniu prawdy, to nie będzie żadną nauką - mówił minister Przemysław Czarnek podczas uroczystości.

Szef resortu edukacji i nauki zwrócił uwagę, że osoby nagrodzone medalami to wybitni naukowcy i specjaliści w różnych dziedzinach. – Dziś na sali mamy wybitnych przedstawicieli nauki, czyli tych, którzy ogromnie przyczynili się do tego, żeby społeczeństwo, świat mogło odkryć prawdę. Państwa osiągniecia naukowe właśnie taki cel mają i takie zadanie spełniają – dodał minister.

Wyróżnieni naukowcy i instytucje

Za szczególne za zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej Złotym Medalem Sapientia et Veritas zostali odznaczeni:

 • prof. dr hab. n. med. Łukasz Jan Szumowski, Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii,
 • prof. dr hab. Paweł Jan Cięszczyk, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku,
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
 • prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Klimek, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
 • prof. dr hab. Bartosz Molik, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
 • prof. dr hab. n. med. Waldemar Mieczysław Wierzba, Dyrektor Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA,
 • prof. dr hab. Jan Żaryn, p.o. Dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego,
 • dr hab., prof. UJ, Leszek Janusz Korporowicz,
 • prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Niedzielski,
 • prof. dr hab. Andrzej Witold Nowak,
 • dr hab., prof. UMK, Ulrich Schaaf,
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu,
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

Srebrnymi Medalami Sapientia et Veritas zostali odznaczeni:

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Maria Augustynowicz-Kopeć,
 • dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK,
 • prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, Kierownik Kliniki Hematologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA,
 • dr hab. inż. prof. PŚk, Bożena Maria Kaczmarska,
 • prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Kośmider, Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości,
 • prof. dr hab. Dariusz Maciej Kupisz,
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mucha,
 • dr n. med. Marek Migdał, Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,
 • prof. dr hab. n. med., Grażyna Maria Rydzewska-Wyszkowska,
 • dr hab. n. med. Marek Krzysztof Sawicki,
 • prof. dr hab. Bronisław Włodzimierz Sitek,
 • dr hab., prof. uczelni, Paweł Skibiński, Zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej,
 • Robert Szaj, Dyrektor TVP Nauka,
 • prof. dr hab. Igor Tsependa,
 • prof. dr hab. n. med. Irena Maria Walecka-Herniczek.

Brązowymi Medalami Sapientia et Veritas zostali odznaczeni:

 • dr Remigiusz Kopoczek, Wiceprezes ds. Badawczych Centrum Łukasiewicz,
 • dr hab. inż Sandra Paszkiewicz, prof. ZUT
 • dr hab. Iwona Sawulska,
 • dr hab., prof. WSGE, Magdalena Sitek, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie,
 • dr hab. n. med. Anna Szymańska,
 • Piotr Jacek Ziółkowski, Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar,
 • dr Piotr Baczar,
 • dr hab. Wiesław Piotr Kraiński, prof. UMK,
 • dr Wiesław Zawadzki,
 • dr Patryk Tomaszewski,
 • ppłk dr Mariusz Paweł Kuryłowicz, Prorektor ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (łac. mądrość i prawda) posiada trzy stopnie – złoty medal, srebrny i brązowy. Umożliwia to uhonorowanie kandydata do odznaczenia odpowiednio do jego zasług lub osiągnięć. Może być on przyznany m.in. osobom zasłużonym dla nauki i szkolnictwa wyższego, w tym także nieposiadającym obywatelstwa polskiego, uczelniom, fundacjom, instytutom badawczym, stowarzyszeniom. Medal może być nadany także pośmiertnie.
Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” nadaje Minister Edukacji i Nauki z własnej inicjatywy lub na wniosek m.in.:

 • innego ministra kierującego działem administracji rządowej;
 • kierownika urzędu centralnego;
 • wojewody;
 • organu jednostki samorządu terytorialnego;
 • przewodniczącego KPN;
 • władz statutowych instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, organizacji społecznych, stowarzyszeń, reprezentatywnych organizacji związkowych lub reprezentatywnych organizacji pracodawców;
 • ambasadora, kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.