Aktualności
Prof. Janina Stępińska z Ministrem Zdrowia Izabelą Leszczyną
Fot.Minsterstwo Zdrowia

Prof. Janina Stępińska nową dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii

15 stycznia 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna powołała panią prof. Janinę Stępińską na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Janina Stępińska jest profesorem kardiologii, związana z Instytutem do 2021 r. W Narodowym Instytucie Kardiologii stworzyła Klinikę Intensywnej Terapii Kardiologicznej, którą kierowała do 2019 r. W latach 2003-2010 prowadziła również Klinikę Wad Nabytych Serca. Od 2022 r. zajmowała się komunikacją medyczną w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP.
Była prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2011-2013, w 2022 r. otrzymała najwyższe wyróżnienie: Członkostwo Honorowe PTK.
Jest autorką i współautorką ponad 300 publikacji, między innymi w NEJM, European Heart Journal, Chest.

„Narodowy Instytut Kardiologii ma wypracowaną już pozycję, ale przed nami dalsze wyzwania. Moim celem nadrzędnym jest służenie pacjentom. Dlatego stawiam na jakość w leczeniu, nauce i edukacji. Stawiam na młodą kadrę medyczną. W Polsce mamy świetnie przygotowaną grupę młodych kardiologów. Bardzo liczę na współpracę z nimi" - powiedziała prof. dr hab. med. Janina Stępińska podczas wręczenia nominacji.

Prof. Janina Stępińska jest wychowanką prof. Marii Hoffman - pierwszego Dyrektora i twórcy Instytutu. Pod jej kierunkiem, w 1990 r. obroniła pracę doktorską pt.: Bakteryjne zapalenie wsierdzia - weryfikacja kryteriów diagnostycznych i wskazania do leczenia zachowawczego i operacyjnego. Habilitowała się w 2000 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i publikacji. Opiekunem jej habilitacji był prof. Zygmunt Sadowski. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymała w 2009 r. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych oraz z kardiologii.