Aktualności

Zespół specjalistów, który jako pierwszy w Polsce zabieg wszczepienia samorozprężalnej zastawki płucnej Venus

Pierwszy w Polsce zabieg wszczepienia samorozprężalnej zastawki płucnej Venus

15. lutego 2023 r. w Narodowym Instytucie Kardiologii dokonano pierwszego w Polsce wszczepienia samorozprężalnej zastawki płucnej Venus (Venus Medtech, Hangzhou, PRC, CE Mark kwiecień 2022) u 30-letniego pacjenta z ciężką niedomykalnością płucną po korekcji całkowitej tetralogii Fallota w dzieciństwie. Pacjent opuścił szpital w drugiej dobie po udanym zabiegu.

Implantacja zastawki była poprzedzona wnikliwą oceną klinicznych wskazań do zabiegu, warunków anatomicznych ocenianych metodą rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

Przeprowadzenie zabiegu było możliwe dzięki współpracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów: kardiologów, kardiologów interwencyjnych, kardiologów zajmujących się obrazowaniem ECHO, RM, radiologów, zespołów lekarzy, pielęgniarek i techników z Kliniki Wad Wrodzonych Serca, Pracowni Hemodynamiki, Zakładu Anestezjologii, Pracowni: Echokardiografii, Rezonansu Magnetycznego, Tomografii Komputerowej, prób wysiłkowych oraz dzięki wsparciu kardiochirurgów. W czasie zabiegu obecny był dr Matt Jones (Evelina Children's Hospital) z Wielkiej Brytanii.

Od grudnia 2008 r., kiedy w Narodowym Instytucie Kardiologii wszczepiono pierwszą zastawkę serca metodą przeznaczyniową, wykonano 115 zabiegów przeznaczyniowego wszczepienia zastawki płucnej Melody (18-22 mm) i Edwards SAPIEN (23-29mm) u pacjentów z wrodzonymi wadami serca i dysfunkcją zastawki płucnej po chirurgicznej korekcji drogi odpływu prawej komory (Right Ventricular Outflow Tract, RVOT). U większości chorych z ciężką niedomykalnością płucną po korekcji RVOT przy użyciu łaty przezpierścieniowej wykonanie tego zabiegu było do tej pory niemożliwe z powodu zbyt małych rozmiarów zastawek. Wprowadzenie do praktyki klinicznej większej samorozprężalnej zastawki płucnej Venus umożliwia przeprowadzenie tego preferowanego obecnie zabiegu (wytyczne ESC 2020) w dużej grupie pacjentów, u których średnica RVOT przekracza 29 mm.