Aktualności

NIKard zwiększa liczbę badań rezonansu magnetycznego

NIKard zwiększa liczbę badań rezonansu magnetycznego

Ponad 4000 badań rezonansu magnetycznego wykonali w zeszłym roku specjaliści z Zakładu Radiologii Narodowego Instytutu Kardiologii. Niemal połowa tych badań dotyczyła układu sercowo-naczyniowego. To rekordowa liczba w stosunku do lat ubiegłych. Cieszy nie tylko znaczący wzrost liczby badań w porównaniu do okresu pandemii, ale również w odniesieniu do wcześniejszych lat funkcjonowania Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

Rezonans magnetyczny jest nowoczesną i jedną z najdokładniejszych obecnie metod obrazowania, stosowaną również w diagnostyce pacjentów z chorobami układu krążenia. Dostarcza szczegółowych informacji na temat anatomii oraz funkcji mięśnia sercowego. Zaawansowana diagnostyka układu sercowo-naczyniowego pozwala ocenić wszystkie występujące w nim patologie. Wnioski z badań rezonansu magnetycznego mogą mieć istotne znaczenie dla dalszego postępowania medycznego oraz decyzji terapeutycznych. Dzięki stale rosnącej liczbie badań rezonansu magnetycznego można skrócić czas diagnozy oraz poprawić skuteczność leczenia.

- Wzrost liczby badań rezonansu magnetycznego niewątpliwie przyczynia się do poprawy jakości opieki medycznej nad pacjentami. Możemy w krótszym czasie zdiagnozować większą liczbę chorych oraz wdrożyć odpowiednie leczenie. Nie byłoby to możliwe bez współpracy i zaangażowania zespołu naszych specjalistów: radiologów, kardiologów, techników i pielęgniarek - powiedział prof. Maciej Sterliński, zastępca dyrektora ds. klinicznych w Narodowym Instytucie Kardiologii.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego funkcjonuje w Narodowym Instytucie Kardiologii od 2008 r. Wyposażona jest w nowoczesny aparat o indukcji pola 1,5 T z pełną platformą oprogramowania, umożliwiającą wykonywanie całego zakresu badań diagnostycznych: układu sercowo-naczyniowego, ośrodkowego układu nerwowego, układu kostno – stawowego oraz narządów jamy brzusznej i miednicy. Jednak ze względu na profil Narodowego Instytutu Kardiologii, głównym kierunkiem działalności pracowni, zarówno naukowej jak i usługowej, jest pełna diagnostyka układu sercowo-naczyniowego, obejmująca wszystkie występujące w nim patologie.

Za pomocą rezonansu magnetycznego specjaliści NIKard wykonują:

  • kompleksową ocenę morfologiczno - funkcjonalną w diagnostyce i kontroli po leczeniu wad wrodzonych serca - szczególnym zainteresowaniem objęte są następujące grupy pacjentów: chorzy po korekcji tetralogii Fallota, pacjenci z sercem jednokomorowym po operacji metodą Fontana oraz pacjenci z przełożeniem wielkich pni tętniczych;
  • pełen zakres badań u pacjentów z chorobą wieńcową – od oceny niedokrwienia mięśnia sercowego w warunkach obciążenia farmakologicznego, po rozległość uszkodzenia i żywotność mięśnia u pacjentów po zawale mięśnia sercowego;
  • ocenę struktury mięśnia sercowego (z zastosowaniem technik mapowania T1, T2 i T2*) w kardiomiopatiach, zapaleniu mięśnia sercowego, amyloidozie, guzach serca, czy w przebiegu chorób układowych);
  • ocenę włóknienia lub martwicy mięśnia sercowego nie tylko u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, lecz także w kardiomiopatiach, wadach nabytych, w zapaleniu mięśnia sercowego, chorobach osierdzia;
  • różnicowanie przyczyn przerostu mięśnia sercowego, co stanowi częste wskazanie do badania serca metodą rezonansu magnetycznego. Wśród najczęstszych przyczyn przerostu należy wymienić nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatie przerostowe, amyloidozę oraz stenozę aortalną.

Serdecznie dziękujemy całemu zespołowi Pracowni Rezonansu Magnetycznego NIKard za profesjonalizm i zaangażowanie na rzecz pacjentów!