Aktualności

Badanie nowoczesnym tomografem komputerowym

Narodowy Instytut Kardiologii liderem diagnostyki nieinwazyjnej w Polsce

Pierwszy w Polsce nowoczesny tomograf komputerowy wykorzystujący technologię zliczania fotonów działa w Narodowym Instytucie Kardiologii już od trzech miesięcy. Zaawansowany technologicznie skaner pozwala na uzyskanie diagnostycznych obrazów o niespotykanej dotychczas rozdzielczości, przy jednoczesnym mniejszym narażeniu pacjentów na promieniowanie jonizujące.

Zalety techniczne są szczególnie ważne w diagnostyce pacjentów kardiologicznych, którzy wymagają zastosowania indywidualnych protokołów akwizycyjnych. Dzięki nowemu skanerowi w Instytucie możemy obecnie badać pacjentów z zaawansowaną miażdżycą oraz złożonymi arytmiami, u których badania „starszymi” generacjami skanerów były niemożliwe lub trudne do oceny. Dodatkowo poprawa jakości uzyskiwanych danych pozwala na lepszą ocenę ryzyka sercowego (w tym również ryzyka wystąpienia zawału serca), oraz umożliwia planowanie zabiegów kardiologii interwencyjnej.

Badania tomografii komputerowej serca są wykonywane w Instytucie od ponad 15 lat i dotychczas wykonano ich kilkadziesiąt tysięcy, co czyni z Instytutu jednostkę o największym doświadczeniu w Polsce. W odpowiedzi na bardzo duże zapotrzebowanie pacjentów badamy również w godzinach popołudniowo-wieczornych, oraz w soboty.

Badania serca wykonywane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie skierowania od specjalisty.