Aktualności
Uczestnicy spotkania kongresowego

Kongres Rzeczników Zdrowia z udziałem ekspertów Narodowego Instytutu Kardiologii

W dniach 9-10 kwietnia br. w Warszawie odbył się Kongres Rzeczników Zdrowia. Wydarzenie stanowi platformę dialogu i wymiany doświadczeń w systemie ochrony zdrowia, budując przez to atmosferę konstruktywnych rozmów o zdrowiu publicznym, jakości w ochronie zdrowia oraz proponowaniu zmian w obszarze organizacji ochrony zdrowia. Podczas drugiego dnia kongresu rozmawiano m.in. o wyzwaniach i rozwiązaniach systemowych dla polskiej kardiologii.

W dyskusji udział wzięli: prof. Adam Witkowski – Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Narodowy Instytut Kardiologii; Agnieszka Gorgoń-Komor – Senator RP; Zastępczyni Przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia; prof. Piotr Dobrowolski – Kierownik Samodzielnej Poradni Lipidowej, Narodowy Instytut Kardiologii oraz Agnieszka Wołczenko - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce. Dyskusję poprowadziła red. Ewa Kurzyńska.

Jak podkreślili eksperci, nawet połowa wszystkich zgonów w Polsce spowodowana jest przez choroby sercowo-naczyniowe, co klasyfikuje naszą populację w grupie wysokiego ryzyka związanego z tymi chorobami. W trakcie dyskusji rozmawiano m.in. o tym jakie kroki należałoby podjąć, aby sytuacja ta uległa zmianie, jak zachęcić Polaków do profilaktyki oraz o tym w jaki sposób zorganizować ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną pacjentów kardiologicznych. Dyskusja dotyczyła również rozwiązań systemowych związanych z przyszłością Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK) oraz Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia (NPChUK).

Rozwiązania systemowe

Prof. Adam Witkowski zwrócił uwagę na złożoność i kompleksowość NPChUK. Do jego głównych celów zaliczyć można m.in. obniżenie śmiertelności społeczeństwa z powodu chorób sercowo-naczyniowych, przedłużenie lat życia bez nowych incydentów sercowo-naczyniowych, zapewnienie równego dostępu do opieki medycznej oraz redukcja czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze, otyłość, hiperlipidemia, palenie tytoniu czy cukrzyca.

Program jest rozpisany na 10 lat (lata 2022-2032) i obejmuje w sumie 59 różnych zadań. Na jego realizację przewidziano kwotę do 2,7 mld zł. Swym zakresem obejmuje kilka obszarów, takich jak inwestycje w kadry medyczne, edukację, profilaktykę i styl życia, inwestycje w pacjenta, inwestycje w naukę i innowacje oraz system opieki kardiologicznej. - Mimo, że są to zadania oddzielne to jednak one wzajemnie się przenikają. Odpowiednia koordynacja tych wszystkich elementów jest na tym etapie największym wyzwaniem – podkreślił prof. Adam Witkowski.

Zapytany o przyszłość Krajowej Sieci Kardiologicznej, prof. Witkowski odpowiedział, że jeszcze w tym roku czeka nas częściowa ewaluacja programu, a następnie prace zmierzające do uchwalenia ustawy o Krajowej Sieci Kardiologicznej. KSK jest obecnie najbardziej rozwojowym programem pilotażowym realizowanym na terenie siedmiu województw, w trakcie którego testowane są cztery ścieżki dla pacjentów - z niewydolnością serca, dla chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym, wadami zastawkowymi oraz zaburzeniami rytmu serca.

Kierunek profilaktyka - narzędzia dla pacjentów i lekarzy

Uczestniczący w debacie prof. Piotr Dobrowolski podkreślił znaczenie działań profilaktycznych, które stanowią część Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia. Wspomniał o pracach nad tzw. kalkulatorem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Narzędzie opracowywane jest w Narodowym Instytucie Kardiologii na bazie tzw.”10 dla Serca”, a więc kluczowych czynników mających wpływ na nasz układ krążenia. Do tej grupy należą: optymalne ciśnienie, optymalny cholesterol, niepalenie tytoniu, prawidłowa waga, optymalny poziom cukru, zdrowia dieta, aktywność fizyczna, zdrowy sen, a także niepicie alkoholu i ograniczanie stresu. Inspiracją do jej powstania były badania amerykańskich naukowców, którzy sformułowali 8 kluczowych czynników ryzyka, które nasi badacze uzupełnili o dwa istotne elementy mające wpływ na zdrowie Polaków – alkohol i stres. Narzędzie zostanie wkrótce udostępnione użytkownikom posiadającym Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

- Dzięki temu narzędziu praktycznie każdy będzie mógł ocenić swój stan układu krążenia i w razie konieczności zmienić swoje codzienne nawyki, a następnie po jakimś czasie ponownie przeprowadzić test sprawdzając czy działania naprawcze przyniosły właściwy skutek. Chcę wyraźnie podkreślić, że nie chcemy nikogo straszyć tylko pokazać, w których obszarach każdy z nas może mieć pewne niedociągnięcia, wskazując jednocześnie kierunek potrzebnych zmian – mówi prof. Piotr Dobrowolski.

Ekspert zapowiedział również powstanie w przyszłości tzw. karty oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, będącej narzędziem dla lekarzy ułatwiającym diagnozę chorób układu krążenia. Obecnie w Narodowym Instytucie Kardiologii trwają prace koncepcyjne związane z przygotowaniem tego narzędzia.

Relacja z debaty dostępna tutaj:

YouTube - Kongres Rzecznicy Zdrowia 2024