Aktualności

Kliknij aby przejść do Prof. Janina Stępińska Kreatorką Zdrowia 2024

Prof. Janina Stępińska Kreatorką Zdrowia 2024

„Empatia – Aktywizacja – Zaufanie” – pod takim hasłem odbył się III Kongres Zdrowia Kobiet. Rozmawiano o profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji, a także o tym w jaki sposób kształtować wiedzę i budować świadomość na temat stanu zdrowia kobiet.

Kliknij aby przejść do XII Konferencja Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej

XII Konferencja Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej

W dniach 15-16 marca br. odbyła się Konferencja Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej (AITK) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W wydarzeniu udział wzięło prawie 250 osób z całej Polski.

Kliknij aby przejść do: Prof. Adam Witkowski nowym pełnomocnikiem ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia

Prof. Adam Witkowski nowym pełnomocnikiem ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia

Nowym pełnomocnikiem Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032 został prof. Adam Witkowski. Na stanowisku pełnomocnika zastąpił prof. Tomasza Hryniewieckiego, który pełnił tę funkcję od stycznia 2022 r.

Kliknij aby przejść do: Kardiomiopatia okołoporodowa - szybkie reagowanie poprawia rokowanie

Kardiomiopatia okołoporodowa - szybkie reagowanie poprawia rokowanie

Kardiomiopatia okołoporodowa (peripartum cardiomyopathy - PPCM) jest rzadką, mało poznaną i niebezpieczną chorobą, w której dochodzi do uszkodzenia mięśnia serca, obniżenia kurczliwości i rozwoju niewydolności serca u dotychczas zdrowych kobiet pod koniec ciąży lub do sześciu miesięcy po porodzie.

Kliknij aby przejść do „Finał drugiej edycji projektu: „W Rytmie Klasyki”

Finał drugiej edycji projektu: „W Rytmie Klasyki”

Dobiegła końca druga edycja projektu: „W Rytmie Klasyki”, będącego cyklem wydarzeń kulturalnych dla pacjentów Narodowego Instytutu Kardiologii. W ramach tej inicjatywy odbyło się sześć koncertów muzyki klasycznej, rozrywkowej i filmowej. 13 lutego br. dla Pacjentów NIKard wystąpił Kameralny Zespół Wokalny In Tempore. Partnerem strategicznym projektu był ORLEN. Patronat medialny nad cyklem wydarzeń objęło Radio dla Ciebie.

Kliknij aby przejść do Prof. Janina Stępińska nową dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii

Prof. Janina Stępińska nową dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii

15 stycznia 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna powołała panią prof. Janinę Stępińską na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Kliknij aby przejść do „Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca” – 96% pacjentów jest zadowolonych z zaproponowanych rozwiązań

„Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca” – 96% pacjentów jest zadowolonych z zaproponowanych rozwiązań

11 stycznia br. w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii (NIKard) odbyło się spotkanie wstępnie podsumowujące działania i aktywności zrealizowane w ramach projektu: „Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”. Wzięli w nim udział przedstawiciele ministerstwa zdrowia, ośrodków partnerskich, eksperci medyczni z ośrodków klinicznych z doświadczeniem w realizowaniu projektów z zakresu telemedycyny oraz pracownicy NIKard.

Kliknij aby przejść do Specjaliści z NIKard uratowali życie 67-letniego pacjenta

Specjaliści z NIKard uratowali życie 67-letniego pacjenta

Zespół kardiologów Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii przeprowadził ratunkowy zabieg przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej (tzw. TAVI) u 67-letniego mężczyzny we wstrząsie kardiogennym w przebiegu ciasnego zwężenia zastawki aortalnej. Ze względu na stan krytyczny, pilny zabieg TAVI był jedyną opcją i szansą na uratowanie życia chorego.

Kliknij aby przejść do: Informacja o zakończeniu realizacji Programu Kordian

Informacja o zakończeniu realizacji Programu Kordian

Realizatorzy Projektu Kordian : Narodowy Instytut Kardiologii Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz Partnerzy Projektu (Fundacja „My Pacjenci” oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny ) informują, że trwający ponad 4 lata Projekt ( 2019-2023 ) został formalnie zakończony w listopadzie 2023 roku. W realizacji Projektu uczestniczyło czynnie ponad 50 placówek POZ z województwa mazowieckiego i łódzkiego wyłonionych w kolejnych pięciu konkursach.

Kliknij aby przejść do Zmiany w Dyrekcji NIKard

Zmiany w Dyrekcji NIKard

Z dniem 9.01 br. prof. Łukasz Szumowski przestał pełnić funkcję Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii. Do czasu powołania jego następcy, zarządzanie Instytutem - w zakresie swoich kompetencji - sprawują Zastępcy Dyrektora.

Biuro Komunikacji NIKard

Kliknij aby przejść do Zabieg hybrydowego wszczepienia układu CRT-D

Zabieg hybrydowego wszczepienia układu CRT-D

Zespół kardiochirurgów i elektrofizjologów z Narodowego Instytutu Kardiologii wykonał zabieg hybrydowego wszczepienia układu CRT-D u młodego mężczyzny z wrodzoną wadą serca po korekcji chirurgicznej w wieku dziecięcym (tzw. ACHD - adult congenital heart disease). Ze względu na przebyte operacje, technika wykonania zabiegu była jedyną opcją i szansą na poprawę stanu zdrowia pacjenta.

Kliknij aby przejść do I Forum Skoordynowanej Opieki Kardiologicznej

I Forum Skoordynowanej Opieki Kardiologicznej

2 grudnia br. w Narodowym Instytucie Kardiologii odbyło się Forum Skoordynowanej Opieki Kardiologicznej. Wzięli w nim udział przedstawiciele ośrodków kardiologicznych z terenu Mazowsza oraz eksperci z Narodowego Instytutu Kardiologii. Dyskutowano o tym jak usprawnić współpracę między ośrodkami w województwie mazowieckim, w celu podniesienia standardów opieki i leczenia pacjentów z chorobami układu krążenia.